About Us

Oorsig
Paarl Muurbalklub is gestig in 1974 en het die baan by die Paarl Rugbyklub gebruik. Die opening van die eerste 4 bane was op 6/6/1980.  As gevolg van die toename in ledetal is ‘n 5de baan (baan 5) later aangebou. Die eerste WP-liga wedstryde is in 1976 gespeel.

Paarl Muurbalklub staan bekend as ‘n familieklub en as gevolg van al die juniors het die klub se ledetal geweldig toegeneem.  Ons moedig lede en hulle gesinne aan om aktief deel te neem aan klub kompetisies om sodoende die fondse van die klub te verstewig.

Kleredrag
Kleredrag soos deur die klub voorgeskryf geld vir alle WP ligaspelers.  Vir mans is dit ‘n Paarl muurbalhemp en ‘n donkerblou (“navy”) broek. Vir die dames is dit ‘n Paarl dames muurbalhemp met of ‘n donkerblou romp of broek. Enige lid van die klub mag hierdie hemde by die klub koop en dra.  Geen donkersool tekkies sal op bane toegelaat word nie.  Dit is enige lid se reg om spelers wat nie op die baan reg geklee is nie, aan te praat.  Geen kaalbolywe word toegelaat nie.

Afrigting
Daar is van ons klublede wat afrigting aan lede verskaf.  Name kan by die toonbank gekry word.

Somer-, herfs-,winter- en lenteliga (sosiale kompetisies)
Hierdie is interklub-kompetisies en alle lede mag deelneem.  Daar sal geskikte oposisie wees vir spelers van enige vlak.  Spelers word volgens sterktes ingedeel.  Hierdie kompetisie word normaalweg op Donderdae gespeel en daar is ook ‘n fooi aan verbonde om deel te neem.  Spelers moet self hulle bane bespreek vir die volgende wedstryddag.  ‘n Program sal aan elke speler voorsien word.  Alle inligting en reëls verskyn op die program.  Indien enige onduidelikhede bestaan kan die kroegman of klub gekontak word.

Klubkampioenskappe
Ons beoog om alle lede met klubkampioenskappe te betrek.  Enige lid kan inskryf.  Hierdie kompetisie sal op ‘n “Swiss-pairing”-basis gespeel word.  Sperdatums word aangedui waarop wedstryde gespeel moet word.  Geen wedstryde word ná die gegewe datum gespeel nie.  Die finale van hierdie kompetisie word op ‘n vasgestelde datum gespeel, wat gevolg word deur die Algemene Jaarvergadering en Jaarafsluitingsfunksie.  Lede moet hul eie onkoste dra van die funksie.  Kaartjies vir die funksie word vooraf by die toonbank verkoop.  Alle lede is welkom om die vergadering en funksie by te woon.

Komitee 2018/2019.
Andries van Zyl                            (Voorsitter)
Jean Bothma                               (Ondervoorsitter)
Corlia Vlok                                    (Klub Bestuurder)
Johan van der Vyver
Amanda van Zyl
Tehan Senekal
Pieter Wessels